Privacybeleid: "Restore Nature" campagne

Dit beleid beschrijft hoe we de persoonlijke gegevens die we van u verkrijgen via deze website, zullen verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd en beschermd via passende technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel van deze campagne en zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden; we geven uw gegevens enkel door aan de Europese Commissie in het kader van de openbare raadpleging (zie hieronder).

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Stichting BirdLife Europe, een stichting opgericht naar Nederlands recht met ons bedrijfsadres aan Boulevard 12, 3707 AM Zeist, Nederland. Ons kantooradres is Gulden Vlieslaan 67 (2e verdieping) B - 1060 Brussel, België. Wij maken deel uit van het secretariaat van BirdLife International (meer informatie op www.birdlife.org). Voor deze consultatie werken we samen met WWF en EEB (European Environmental Bureau).

 

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Op deze website vragen we u om deel te nemen aan onze Restore Nature-campagne door deel te nemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over Bescherming van de biodiversiteit: doelstellingen voor natuurherstel van de EU-biodiversiteitsstrategie. Om deel te nemen aan deze consultatie, vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en land) te verstrekken. We vragen je ook om je aan te melden voor het ontvangen van een nieuwsbrief over deze campagne.

 

EU account

Nadat u het formulier met uw gegevens heeft ingevuld en verzonden, zullen we een EU-account aanmaken met uw naam en het restorenature.eu-domein (bijv. [email protected]). We gebruiken uw persoonlijke e-mailadres niet om dit EU-account aan te maken. De Europese Commissie stuurt een bevestigingsbericht naar dit account, waarop we zullen reageren om uw deelname te bevestigen. U hoeft verder niets te doen nadat u het formulier op deze website heeft verzonden. Uw EU-account dat op deze manier is aangemaakt, is alleen toegankelijk voor BirdLife en we zullen het alleen gebruiken om uw mening over deze raadpleging kenbaar te maken. Zodra de publieksconsultatie voorbij is, zullen we het aangemaakte e-mailadres verwijderen.

 

Hoe worden uw gegevens gebruikt? 

Uw gegevens en de antwoorden op de pubieksconsultatie worden verzameld in een MySQL-database die wordt beheerd door onze gegevensverwerker Codevision (Oostenrijk). Codevision zal uw mening over de raadpleging doorgeven aan de Europese Commissie. We zullen uw persoonlijke e-mailadres niet delen met de Europese Commissie, alleen uw naam, land en mening over de raadpleging, met behulp van het e-mailadres van restorenature.eu dat we aanmaken zoals hierboven beschreven. Voor meer informatie over hoe de Europese Commissie uw informatie beschermt, gaat u naar https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement.

We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden van de publieksconsultatie en om u op de hoogte te houden van het resultaat van de campagne en eventuele ontwikkelingen in verband met de EU-natuurherstelwet, als u ervoor heeft gekozen om deze updates te ontvangen. Door deel te nemen aan de campagne en akkoord te gaan met dit privacybeleid, geeft u de Europese Commissie toestemming om uw reactie anoniem te publiceren.

We zullen uw naam en e-mailadresgegevens niet delen met een andere derde partij. Voor alle duidelijkheid: we zullen uw gegevens niet delen met WWF en European Environmental Bureau, hoewel de updates die we u zullen toesturen gezamenlijk worden voorbereid door BirdLife, WWF en European Environmental Bureau.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens totdat de consultatie is beëindigd, waarna wij deze op een veilige manier verwijderen. Als u zich echter hebt aangemeld om updates over de campagne te ontvangen, bewaren we uw gegevens gedurende de duur van die updates (doorgaans een maand na het sluiten van de raadpleging), waarna we ze veilig verwijderen.

 

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op grond van de gegevensbeschermingswetgeving: 

  • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van de betrokkene"). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.
  • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
  • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we een beroep doen op een gerechtvaardigd belang (of die van een derde partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden op te schorten.
  • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij.
  • Het op elk ogenblik intrekken van uw toestemming waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected].

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen. We streven er naar binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u verschillende verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.