• BirdLife Europe and Central Asia

  BirdLife Europe and Central Asia is een partnerschap van 48 nationale natuurorganisaties en een belangrijke voortrekker in vogelbescherming. Onze lokale en internationale aanpak maakt het realiseren van natuurbescherming op lange termijn én met grote impact mogelijk en dit in het voordeel van mens en natuur. BirdLife Europe and Central Asia is slechts één van de zes regionale kantoren die samen BirdLife International vormen. Vanuit Brussel ondersteunt het dit Europees en Centraal-Aziatisch partnerschap en is het aanwezig in 47 landen, waaronder alle EU-lidstaten.
  Met meer dan 4100 personeelsleden in Europa, twee miljoen leden en tienduizenden bekwame vrijwilligers heeft BirdLife Europe and Central Asia, samen met haar nationale partners, meer dan 6000 natuurgebieden met een total van 320.000 hectares in eigendom of beheer.

  Voor meer informatie, contacteer: [email protected]

 • European Environmental Bureau (EEB)

  Het European Environmental Bureau (EEB) is het grootste Europese netwerk van milieuorganisaties. Het groepeert meer dan 160 middenveldsorganisaties uit meer dan 35 Europese landen, inclusief een groeiend aantal andere Europese netwerken. Ze vertegenwoordigen ongeveer 30 miljoen individuele leden en sympathisanten. Ze staan voor duurzame ontwikkeling, milieurechtvaardigheid en participatieve democratie.

  Voor meer informatie, contacteer: [email protected]

 • WWF

  Het Wereldnatuurfonds (WWF) is een onafhankelijke natuurorganisatie met meer dan 30 miljoen aanhangers en met een wereldwijd netwerk dat inzet op lokaal leiderschap in bijna 100 landen. Haar missie is het tegenhouden van de teloorgang van het natuurlijk milieu op de planeet en het bouwen aan een toekomst waarin mensen in harmonie met de natuur leven. Dit doet het door in te zetten op het behoud van de wereldwijde biodiversiteit, het verzekeren van het duurzaam gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het promoten van de vermindering van vervuiling en verspillende consumptie. Het European Policy Office draagt bij aan het bewerkstelligen van WWF’s globale missie door haar netwerk in te zetten om het EU-beleid omtrent het Europese en wereldwijde milieu mee vorm te geven.

  Voor meer informatie, contacteer: [email protected]